FABRİKA/YÖNETİM: İkitelli Osb Mah.Keresteciler Sitesi 4B Blok No:4 Daire:3 Başakşehir/İstanbul ALMANYA: Verbrauchstelle Edisonstr. 14 32791 Lage

Kalite Algımız

kalite-algimiz-baslik

İnka Mimarlığın Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir;

  • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,

  • Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,

  • İnka Mimarlık üyelerinin, tüm seviyelerde, İnka Mimarlık organizasyonunun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin İnka Mimarlığın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,
  • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
  • Birbiri ile ilişkili süreçleri, İnka Mimarlığın, kalite hedeflerini başarmadaki etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,
  • İnka Mimarlığın genel performansının, organizasyonunun daimi hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
  • Tedarikçileri ve taşeronları ile ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.
WordPress Theme built by Shufflehound. Tüm Hakları Saklıdır © 2018 - Powered by Fidetay.